Zależy nam na Twojej opinii...


Każdy udany projekt wymaga „porozumienia społecznego” oraz poszanowania interesu społecznego lub publicznego.

Bardzo ważne jest dla nas przejrzyste informowanie szerszej społeczności i zapewnienie przestrzeni profesjonalistom i laikom na wyrażenie swoich opinii, zaleceń i obserwacji.

Przygotowaliśmy także dla Was tę stronę, aby każdy, kto może być potencjalnie zainteresowany, mógł zapoznać się z zamierzonym projektem i – jeśli chce – aktywnie uczestniczyć w powstaniu zamysłu tego projektu.

Szczególnie serdecznie zapraszamy:

- przedstawiciele władz lokalnych,

- środowisko akademickie,

- organizacje turystyczne,

 - lokalne społeczności,

  - profesjonalistów i amatorów na 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU, 

który rozpoczną się 10.08.2023 i potrwa do 22.9.2023.


Konsultacje społeczne odbędą się w następującej lokalizacji:

- strona słowacka: w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dolný Liptov, Mostová 17, Ružomberok

Osoba kontaktowa: Rastislav Horvát, +421 907 258 497, horvat@masdolnyliptov.sk

 - strona polska: w siedzibie Kancelarii Parafialnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Kościelnej 2, w Krynicy Zdroju

Osoba kontaktowa: Jarosław Małek, +48 500 450 670, jaroslaw.malek@tatran.pl


Z niecierpliwością czekamy na spotkania z Państwem oraz konsultacje dotyczące celów, działań i rezultatów projektu, który przyczyni się do zwiększenia wykorzystania potencjału kulturowego kultury i zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim.

Z planowanymi zadaniami i działaniami możesz zapoznać się w zakładce „Skarby Pogranicza”.

W trosce o przejrzystość i otwartość postanowiliśmy opublikować wszystkie Państwa pytania i uwagi w dziale „Komentarze i rekomendacje”, a także odpowiedzi naszego zespołu projektowego!