WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTUKOMENTARZE I REKOMENDACJE


Szanowni Państwo,

W tym dziale publikujemy Wasze pytania/uwagi/rekomendacje, które zebraliśmy w okresie od: 10.08.2023 i potrwa do 22.9.2023.

1. Data konsultacji 22.08.2023 w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na zaprezentowaną koncepcję i założenia projektowe oraz odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych skonsultowano z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju założenia projektu "Skarby pogranicza", który Wnioskodawca planuje złożyć w ramach naboru wniosków w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zdaniem Pana Adama Gurgula, Pani Ewy Radzik, Pani Moniki Wojnarowskiej-Koszut, inspektorów Wydziału Inwestycji i Mienia, którzy w swoich obowiązkach służbowych realizują m.in. zadania związane z ochroną zabytków, po zapoznaniu się z fiszką projektową wyrazili swoje opinie:
 • projekt odpowiada na potrzeby - istniejące zabytki wymagają polepszenia ich stanu technicznego (remontu, rewitalizacji, odnowienia), zwiększenia promocji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • zdiagnozowany problem występuje po obu stronach granicy,
 • zaproponowane działania związane z ochroną i promocją obiektów zabytkowych zdecydowanie wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pogranicza polsko-słowackiego
 • utworzenie transgranicznego ośrodka dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków ruchomych i nieruchomych to ciekawa inicjatywa
 • przedstawione cele projektu mogą być osiągnięte dzięki współpracy partnerów z obu krajów
 • z koncepcji wynika, że rezultaty projektu wykazują efekt transgraniczny, będą dostępne dla użytkowników z obu stron granicy,
 • współpraca w projekcie przyniesie korzyści, których partnerzy nie byliby w stanie uzyskać realizując działania samodzielnie

Podsumowując, w/w osoby pozytywnie zaopiniowały przedstawioną koncepcję.

 

2. Data konsultacji 24.08.2023 w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na zaprezentowaną koncepcję i założenia projektowe oraz odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych skonsultowano treść projektu z Panem dr inż. Stanisławem Karczmarczykiem, ekspertem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. zabytków, cenionym wykładowcą akademickim Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury, rzeczoznawcą budowlanym w zakresie konserwacji zabytków. W ocenie eksperta projekt jest w pełni uzasadniony i wart wsparcia z uwagi na kompleksowość proponowanych metod i systemowych rozwiązań, a także z uwagi zmniejszającą się liczbę kompetentnych osób delegowanych do ochrony i konserwacji zabytków.


3. Data konsultacji 28.08.2023 w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na zaprezentowaną koncepcję i założenia projektowe oraz odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych skonsultowano treść projektu z Panem st. kpt. dr inż. Sławomirem Bałuszyńskim, oficerem Straży Pożarnej i wykładowcą akademickim Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Instytut Nauk Technicznych, biegłym sądowym i rzeczoznawcą w zakresie pożarnictwa. W ocenie eksperta na terenie województwa małopolskiego oraz przyległego pogranicza słowackiego sposób zabezpieczenia przeciwogniowego obiektów zabytkowych, w szczególności zabytkowych obiektów architektury drewnianej nie jest chroniony w wystarczający sposób, a brak odpowiedniej ochrony ogniowej jest częstą przyczyną pożarów i bezpowrotnej utraty dziedzictwa kulturowego regionu.4. Data konsultacji 31.08.2023 w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na zaprezentowaną koncepcję i założenia projektowe oraz odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych skonsultowano treść projektu z Panem Danielem Lisakiem - Kierownikiem Krynickiej Organizacji Turystycznej. Po prezentacji założeń projektu Pan Daniel Lisak jednoznacznie potwierdził, że projekt stanowi istotny element wzrostu atrakcyjności turystycznej całego regionu i ma pozytywny wpływ na udział lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców i osób związanych z branżą turystyczną w regionie.

5.  Data konsultacji 22.09.2023 w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. W odpowiedzi na zaprezentowaną koncepcję i założenia projektowe oraz odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych skonsultowano z przedstawicielami Biblioteki Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju oraz z członkami działającego przy bibliotece Stowarzyszenia Miłośników Krynicy założenia projektu "Skarby pogranicza", który Wnioskodawca planuje złożyć w ramach naboru wniosków w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zdaniem pracowników biblioteki i członków SMK (dyrektor biblioteki- Magdaleny Krzeszowskiej, pani Agaty Jarosz, pani Małgorzaty Pomietło, Eweliny Wódkiewicz, pani Sabiny Skraby, pani Eweliny Wódkiewicz oraz pana Leszka Walczyka, Zyta Turek), którzy w ramach realizacji misji biblioteki popularyzują wiedzę o historii miasta, ludzi, zabytków, gromadzą materiały – dokumenty, pamiątki, relacje świadków związane z przeszłością Krynicy-Zdroju oraz członkowie SMK, którzy gromadzą i popularyzują wiedzę o przeszłości i współczesności Krynicy-Zdroju, uczestniczą w wielu działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego, po zapoznaniu się z fiszką projektową wyrazili swoje opinie:

 • W projekcie uwzględniono potrzebę poprawę stanu technicznego zabytkowych obiektów (Kościół Parkowy, willa Józefa)  - remontu, rewitalizacji, odnowienia, zwiększenia promocji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • zdiagnozowany problem występuje po obu stronach granicy,
 • proponowane działania związane z ochroną i promocją obiektów zabytkowych zdecydowanie poprawią i wzbogacą atrakcyjność turystyczną regionu pogranicza polsko-słowackiego
 • stworzenie ośrodka dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków ruchomych i nieruchomych  działającego w strefie transgranicznej to unikalna inicjatywa, która otworzy nowe możliwości w poznawaniu, rekonstruowaniu i ochronie detali architektury drewnianej,  
 • wspólne działanie partnerów z pogranicza polsko-słowackiego pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu
 • z efektów projektu będą mogli korzystać użytkownicy zarówno polskiej jak   i słowackiej  społeczności,
 • synergia może przynieść zdecydowanie lepsze efekty niż realizacja podobnych projektów  samodzielnie

Reasumując – osoby uczestniczące w konsultacjach pozytywnie zaopiniowały przedstawioną koncepcję.6. Dla upowszechnienia społecznego wymiaru konsultacji zamieszczona została ankieta na stronie parafialnej.

Poniżej przestawiamy odpowiedzi ankieterów: